Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei: 115,4%

De financiële positie van ons fonds is licht verbeterd in mei. De beleidsdekkingsgraad was eind mei 115,4%. Een maand eerder was dat 115,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren. Ons fonds moet eigenlijk een dekkingsgraad hebben van 126,5%. Met de huidige dekkingsgraad is er een tekort aan reserves.

2 dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van het fonds was eind mei 115,4%. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft de beleidsdekkingsgraad ingevoerd, omdat deze minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad steeg in mei van 115,9% naar 117,1%.

Ontwikkelingen in mei

In mei is de rente gedaald. Een lagere rente is slecht nieuws voor de financiële positie van een pensioenfonds. Als de rente laag is, moeten we meer geld opzij zetten om (in de verre toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De beleggingen werden wel meer waard. Daardoor steeg ons vermogen en sloten we de maand toch af met een plus. Onze actuele dekkingsgraad steeg met 1,2%-punt.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elke maand bijgewerkt.