Alle cijfers van 2019

Jaarbericht 2019

Deelnemers


Belegd vermogen voor risico pensioenfonds

(in miljoen €)


Beleggingsrendement

 

 

Pensioenverplichting voor risico pensioenfonds

De pensioenverplichting is het bedrag dat het pensioenfonds nu en in de toekomst nodig heeft om huidige en toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen

(in miljoen €)


Uitvoeringskosten pensioenbeheer 

De kosten voor pensioenbeheer bestaan uit de kosten van uitbesteding, bestuurskosten, advieskosten, algemene kosten en de kosten voor toezicht. In 2019 zijn er meer kosten gemaakt voor communicatie en bestuursondersteuning. Ook zijn er nieuwe kosten gemaakt die verband houden met de inrichting van (verplichte) sleutelfuncties binnen de organisatie. Daar staat tegenover dat de actuariële advieskosten en de bestuurskosten zijn gedaald. Dit leidde onderaan de streep tot een daling van de totale kosten.

De werkgever vergoedt de kosten voor het pensioenbeheer. Deze kosten komen daardoor niet ten laste van het pensioen.

(in € per deelnemer)

 

Meer cijfers leest u op pagina 9 in het jaarverslag.