Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen of uit dienst ging:

     
  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen? Dan moet voor het partnerpensioen uw partner voor uw pensioeningangsdatum bij ons zijn aangemeld.

U bent met pensioen. Nam u deel aan Pensioenreglement 2003? Dan is er niet standaard een partnerpensioen voor uw partner. Dat hangt af van de keuzes die u gemaakt hebt toen u met pensioen ging. Hebt u er toen voor gekozen om een ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen? Dan is er een partnerpensioen voor uw partner bij ons fonds. Uw ouderdomspensioen ging hierdoor omlaag.

Bijzonder partnerpensioen

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan houdt uw ex-partner recht op partnerpensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd. Zijn of haar deel noemen we ook wel bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dit bijzonder partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt totdat uw ex-partner overlijdt. Er is alleen een bijzonder partnerpensioen als er ook een partnerpensioen is geregeld. Dit hangt af van de keuzes die u gemaakt hebt toen u met pensioen ging.

Hoeveel partnerpensioen is er?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook of en zo ja, hoeveel partnerpensioen er voor uw partner is.

Hebt u hierover vragen? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen