Een blik op de toekomst

Medio 2018 heeft Diversey aangegeven dat er een werkgroep 'Pensioenen' is opgericht om te kijken naar de huidige pensioenregelingen van Diversey en de toekomstbestendigheid daarvan. In deze werkgroep hebben het bestuur van Diversey, het bestuur van Pensura, de ondernemingsraad en vakbonden zitting. Daarnaast zijn externe adviseurs betrokken om alle partijen te adviseren.

In feite richt de werkgroep zich op drie hoofdonderdelen, elk met hun complexiteit. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop, ook omdat alle partijen pensioen een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde vinden.

  • Opbouw bij Bpf Schoonmaak
    Zoals wellicht bekend bouwen alle  medewerkers van Diversey (in dienst vanaf 1 januari 2011) pensioen op bij het Bpf Schoonmaak. Dit contract loopt af op 1 januari 2021. De werkgroep richt zich op de vraag of wij bij Bpf Schoonmaak de pensioenopbouw moeten continueren of dat opbouw bij een andere partij verstandiger is.

  • Excedent pensioen bij Pensura
    Daarnaast bouwen alle medewerkers die meer verdienen dan € 58.884,- een zogenaamd excedent-pensioen op, dat via Pensura bij ABN-AMRO is ondergebracht. Ook hierbij bekijkt de werkgroep of dat ook de juiste partij is voor de toekomst.

  • Pensioenopbouw vóór 1 januari 2011
    Iedereen die al in dienst was bij Diversey voor 1 januari 2011, heeft ook pensioenrechten bij Pensura opgebouwd. Dat geldt ook voor gepensioneerden en oud-medewerkers die voor die datum in dienst waren bij Diversey. Gezamenlijk kijken we naar mogelijke alternatieven voor Pensura waarbij de huidige spelregels bij Pensura rondom deze pensioenrechten worden meegenomen. Dit in het kader van toekomstbestendigheid van Pensura én met als doel de verplichtingen op de balans van Diversey te beperken.

Pensioenakkoord

Onlangs is er in de media ruim aandacht besteed aan het Pensioenakkoord dat landelijk een aantal onderwerpen regelt zoals AOW, premie-inleg en risicoverdeling. De werkgroep 'Pensioenen' heeft de afgelopen periode belangrijk voorwerk verricht om te komen tot een bestendige en evenwichtige pensioenregeling. Het nieuwe landelijke Pensioenakkoord heeft gevolgen voor iedereen en zal daarom ook worden meegenomen door de werkgroep.

Conclusie

De intentie van alle partijen is dat er in samenhang een evenwichtige, betaalbare en toekomstbestendig pensioenregeling en -uitvoering wordt afgesproken. Zodra er meer details gedeeld kunnen worden, zullen wij deze communiceren.