Wat verandert er aan uw AOW?

AOW-leeftijd stijgt minder hard

De AOW-leeftijd stijgt minder hard. Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

Jaar AOW-leeftijd
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar

Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u na 2024 de AOW-leeftijd bereikt. 

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw aanvullende pensioen vanaf 67 jaar. Maar u mag uw pensioen wel eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd.

Meer informatie