De toekomst van uw AOW en pensioen

Het pensioenakkoord: wat betekent dat voor u?

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen? Wat is hierover bekend?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Wat verandert er aan de AOW?

De AOW is het pensioen dat iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt, maar door de nieuwe regels stijgt deze minder hard. Lees hier meer.

Wat verandert er aan het pensioen bij Pensura?

Er komt een nieuwe oude dag. Dat heeft ook invloed op uw pensioen bij Pensura. De nieuwe regels gaan gelden voor:

  • het hele pensioen van werknemers;
  • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
  • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Het bestuur van Pensura heeft een werkgroep ingesteld die zich richt op het nieuwe pensioenstelsel. Deze werkgroep heeft inmiddels een projectplan opgesteld. Ook vindt er overleg plaats tussen Pensura en de sociale partners. De sociale partners zijn gevraagd naar hun eerste gedachtes over het nieuwe pensioenstelsel.

Wat verandert er niet?

  • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
  • Het pensioen van Pensura blijft een aanvulling op de AOW.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
  • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
  • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
  • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Geen verlaging onder de 90%

Als pensioenfondsen langere tijd te weinig geld in kas hebben moeten zij de pensioenen verlagen. Wat te weinig is, verschilt per pensioenfonds. Daarover leest u meer op de pagina over onze actuele financiële positie. In het geval van ons pensioenfonds, verwachten we de komende 3 jaar geen verlaging van uw pensioen. De werkgever heeft toegezegd dat hij bijspringt als ons fonds er financieel slecht voor staat.

In bijzondere omstandigheden kan minister Koolmees de regels tijdelijk veranderen. Dan mogen pensioenfondsen langer te weinig geld in kas hebben, voordat ze de pensioenen moeten verlagen. Voor 2020 en 2021 heeft de minister bepaald dat de dekkingsgraad tenminste 90% moet zijn.

Hoe gaat het verder?

Bekijk de tijdlijn om een beeld te krijgen van het proces.