De toekomst van uw AOW en pensioen

Het pensioenakkoord: wat betekent dat voor u?

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen? Wat is hierover bekend?

In 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. In 2020 heeft het kabinet de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Wat verandert er aan de AOW?

De AOW is het pensioen dat iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt, maar door de nieuwe regels stijgt deze minder hard. Lees hier meer.

Wat verandert er aan het pensioen bij Pensura?

Er komt een nieuwe oude dag. Dat heeft ook invloed op uw pensioen bij Pensura. De nieuwe regels gaan gelden voor:

  • het hele pensioen van werknemers;
  • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
  • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Het bestuur van Pensura heeft een werkgroep opgezet die zich richt op het nieuwe pensioenstelsel. Deze werkgroep heeft inmiddels een projectplan opgesteld. Ook is Pensura inmiddels aangesloten bij de werkgroep en vindt er overleg plaats tussen het fonds en de sociale partners. De sociale partners zijn gevraagd naar hun eerste gedachtes over het nieuwe pensioenstelsel.

Wat verandert er niet?

  • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
  • Het pensioen van Pensura blijft een aanvulling op de AOW.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
  • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
  • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
  • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Hoe gaat het verder?

De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde op 22 december voor het aannemen van de Wet toekomst pensioenen. Op dit moment ligt het ter behandeling in de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten dit voorstel namelijk goedkeuren, zodat de wet kan worden veranderd. De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 juli 2023 invoeren.

Bekijk ook de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder ziet u wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.