De toekomst van uw AOW en pensioen

Het pensioenakkoord: wat betekent dat voor u?

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En een principeakkoord voor het aanvullende pensioen van pensioenfondsen. Maar er is nog veel onduidelijk. Hieronder leest u wat we wél al weten.

Minder star

De bedoeling is dat pensioenen sneller omhoog én omlaag kunnen. In het voorgestelde nieuwe pensioencontract ligt het kantelpunt bij een dekkingsgraad van 100%. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van het fonds en aan de andere kant alle pensioenen die het fonds in de toekomst moet betalen. Daarboven kan sneller worden uitgedeeld dan nu en daaronder sneller verlies verrekend. Bij een dekkingsgraad van 100% is er namelijk precies evenveel geld in kas als het fonds aan pensioen moet betalen.

Jongeren bouwen meer pensioen op

De insteek is dat jongere werknemers meer pensioen gaan opbouwen voor de premie die ze betalen en oudere werknemers minder. De euro’s van jongere werknemers kunnen immers nog langer in waarde stijgen. Dat past beter bij deze tijd: mensen werken nog zelden hun hele loopbaan bij één werkgever. Ze bouwen dus ook zelden hun hele loopbaan bij één pensioenfonds pensioen op.

Sterke punten blijven

De sterke punten van ons pensioenstelsel blijven behouden, want in vergelijking met andere landen heeft Nederland de minste armoede onder ouderen. Dat wil de overheid graag zo houden.

 • De meeste werkgevers en hun werknemers bouwen verplicht pensioen op. Hierdoor sparen veel mensen in Nederland voor hun aanvullende pensioen.
 • Doordat veel mensen meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van pensioendeelnemers en aan deelnemers die arbeidsongeschikt worden.

Hoe gaat het verder? 

Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken. Minister Koolmees heeft gezegd dat hij de wetgeving in 2021 klaar wil hebben. Het plan is om vanaf 2022 te kunnen beginnen met de overgang naar de nieuwe pensioenregels.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 november 2019

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

 • Wat verandert er voor mijn basispensioen van de overheid (AOW)?

  Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die gaan op 1 januari 2020 in. Lees verder

 • Wat verandert er voor mijn aanvullende pensioen van Pensura?

  Er komen nieuwe regels voor uw aanvullende pensioen van ons. Die gaan op z´n vroegst op 1 januari 2022 in. Zodra deze wetswijzigingen klaar zijn, zullen wij u hierover informeren. Lees verder

 • Moet ik actie ondernemen?

  Nee, op dit moment wijzigt er nog niets. Lees verder

 • Wat als ik mijn pensioen al heb aangevraagd?

  Maar wilt u uw keuze veranderen? Bijvoorbeeld omdat u uw pensioen – net als de AOW – óók op 66 jaar en 4 maanden wilt ontvangen? Neem dan contact met ons op.